High tec - High contact

This page is under edition, and not finish ...

PROSESSTRAPPEN

bygger på min bok: "I SAMME BÅT"

om gruppevekst og egenutvikling, 

og har betydd mye for mange.

Fra gruppen er det naturlig å gå videre til en dypere kundeforståelse.

Følg linken: KUNDEN